Leksjon 1: Ordene våre

 

Som alle vet deler vi inn ordene våre i ”grupper”: Substantiver, verb og adjenktiv.

 

Substantiver:

Ord som slutter på -e, -a eller -et. F.eks flye, lilla og flakset. Substantiver deles inn i 3 hovedgrupper: Hankjønn og hukjønn.

Hankjønn-substantiv: Når vi f.eks. peker på han:

 • Han DER

 • Han DERRE

 • Han som står DER

 

Hukjønn-substantiv: Når vi sier noe om henner:

 • Hu dama

 • Se på hu’a

 • Hei, fru Olsen

 

Hankjønn og hukjønn deles igjen inn i noen gruppe på nytt: 1. person og flertalls subjekt:

1. person: Når den første i rommet bortsett fra oss selv sier noe:

 • ”Hei, Tonje”

 • ”Jeg kan ikke.”

 • ”Hei, Arne”

 

Flertalls av subjekter:

 • Gølver

 • Menner

 • Gølver

 • Unga

 • Uttaforr

 • Preben med alle kvisane

 

Verb:

Ord som betyr når man gjør ting. F.eks. etter middag, i 1987 og nå.

Det morsomme med verb er at de også deles inn i andre grupper: Preterium, datid og verb.

 

preterium-verb: ord som slutter på -t:

 • hoppet

 • ørret

 • nesten

 • trente

 • sekk

 • poenge

 

datid-verb: ord som begynner på da-:

 • danselek

 • drage

 • damene

 • dalen

 

verb: ord man kan høre når er fra:

 • 1987

 • etterpå

 • Klokka 3

 

Adjenktiv:

ord som sier noe om atte. Husk! alltid spørsmålstegn. Tror det skal stå på slutten av alle ordene, ergo: En sekning.

 • gjør det noe om det?

 • hadde du bare èn da?

 • hvem la den der?

 • spiste du fire

 

Puh, blir ja men slitsom av å skrive så mye mengder skrift. Gjernen min koker på lokket, så nå må jegg legge meg ned på. Sees til neste gang, dere! Og hold hodene åpne, for det er mye språk der ute. Vi ses neste uke med mer språkoppfriskelese!!

 

Kos, Tonje